algemeen

Per thema zijn oefeningen samengesteld die zo veel mogelijk domeinen van de taalontwikkeling trachten te benaderen. Dat wil zeggen dat er zowel aan woordenschat, syntax, morfologie, metalinguistiek,... wordt gewerkt. 

Naast de oefeningen die in de bundels zijn opgenomen is het de bedoeling om ook extern materiaal te gebruiken. Deze materialen worden telkens aan het eind van de bundel opgelijst. Zo gaan we op zoek naar apps die passen in de thema's, maar ook materialen die in zo goed als in elke praktijk aanwezig zijn, kunnen geïntegreerd worden. 

Gemiddeld kan je met zo'n bundel een tweetal maanden (soms langer) aan de slag met een kind. Het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat een kind alle doelen op het einde van het thema bereikt. Zo werkt taalontwikkeling niet. Herhaling doorheen de verschillende thema's is daarom terug te vinden. In de praktijk zorgen we er wel voor dat bij het afsluiten van een thema even een algemene check-up gedaan wordt om te kijken in hoeverre een kind de doelen al dan niet of gedeeltelijk heeft bereikt.

Een bundel bestaat gemiddeld uit 50 bladzijden vol kleur en prenten. Hiervoor wordt €15,- gevraagd. Na betaling ontvangt u het document in pdf-bestand. 

Je kan een pdf-versie van deze bundels aankopen via het bestelformulier.

Bij elk thema kan je een filmpje bekijken, dat geeft enig idee van de werkwijze.

algemeen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x