groente en fruit

Een thema met een drietal hoofddoelen:

- uitbreiding van de zinsbouw naar samengestelde zinnen (type als...dan... en hoewel)

- het gebruik van tegenwoordige en verleden tijd en het voltooid deelwoorden van kopen.

- uitbreiding van de woordenschat

Daarnaast wordt er gewerkt op het gebruik van de begrippen 'vanmorgen', 'vanmiddag' en 'vanavond', het gebruik van het woordje 'geen en niet' in een zin, oefeningen rond de metalinguïstiek (rijmen, zinnen beoordelen en auditieve analyse op begin-, midden- of eindklank) ,...

De oefenbundel bestaat uit 48 bladzijden, waarin een korte uitleg rond het thema wordt gegeven. Een domino en losse kaarten om te oefenen op zinsbouw staan klaar om afgedrukt en gelamineerd te worden. Aan het eind van de bundel vindt u een oplijsting van het gebruikte materiaal alsook een heel aantal app's die kunnen gebruikt worden in dit thema.

In het filmpje kan je bekijken hoe er met een kind gewerkt wordt, maar het is natuurlijk de bedoeling dat je ook je eigen accenten kan leggen en veranderingen kan aanbrengen.

Wil je deze bundel bestellen? Klik hier voor het bestelformulier.

groente en fruit

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x