Praten

Moeilijkheden met praten?

Een taalontwikkelingsstoornis betekent: een ontwikkelingsstoornis bij kinderen, waarbij het kind vaak meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen, zonder dat er sprake is van verstandelijke handicap, gehoorproblemen of emotionele stoornis. Het kind heeft moeite om zich uit te drukken in zinnen, lijkt een beperkte woordenschat op te bouwen,... Soms is een kind enkel voor de ouders verstaanbaar maar moeilijker voor de buitenwereld. 

De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag, er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak.

Soms is er sprake van het moeilijker of niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken. Dan gaat het eerder om een articulatiestoornis.

Praten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x