Rekenen

Moeilijkheden met rekenen?

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.
Het komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen.
Het is een stoornis, die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis. Kenmerkend is de moeilijke automatisatie van rekenen met kleine getallen en bijvoorbeeld het automatiseren van de maal- en deeltafels.

Als problemen met rekenvaardigheden veroorzaakt worden door een tekort in het onderwijs of het gevolg zijn van een lage intelligentie, dan wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem.

Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 3% van alle kinderen heeft dyscalculie. De grens is soms moeilijk te trekken.
Dyscalculie komt ongeveer even vaak voor als dyslexie.

Bij een vermoeden van dyscalculie is het verstandig het rekenprobleem goed helder te krijgen. Waar zitten de moeilijkheden en hoe kun je via logopedische behandelingen een evolutie teweeg brengen.

Bij een rekenachterstand hoeft er geen sprake te zijn van dyscalculie. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor uw kind niet het gewenste niveau haalt. Denk bijvoorbeeld aan het niet begrijpen van de instructies, mogelijke faalangst, foute strategieaanpak of het verliezen van het overzicht omdat er op school teveel strategie├źn worden gebruikt.

Rekenen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x