Spelling

Moeilijkheden met spelling?

Dysorthografie is een leerstoornis op gebied van schrijven en spellen.

Dysorthografie betekent letterlijk niet goed of moeilijk kunnen schrijven of spellen terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, en grafie = schrijven. Er is alleen sprake van dysorthografie als er geen andere oorzaken zijn die de spellingsproblemen kunnen verklaren.

Als problemen met spelling veroorzaakt worden door een tekort in het onderwijs of het gevolg zijn van een lage intelligentie, dan wordt er niet gesproken van dysorthografie, maar van een spellingsachterstand.

Heeft uw kind problemen met het onthouden van de regels of past hij/zij de regels te veel toe?
Zijn de resultaten op school niet in evenwicht met de inspanningen die u en uw kind leveren? Het in kaart brengen van de moeilijkheden kan via een uitgebreid testmoment om nadien eventueel een stevig therapieplan op te stellen.

Een spellingsachterstand of dysorthografie komt vaak voor samen met een leesachterstand of dyslexie. Het kan echter ook zonder leesprobleem voorkomen.

Spelling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x